دامـستـوس حــاضــر، مـیکــروب غـایــب!

#حـاضـرم دامـستـوس حــاضــر، مـیکــروب غـایــب!-1

در طرح "دامستوس و مدارس بهداشتی" با تجهیز سرویس‌ بهداشتی مدارس، از این پس مدرسه فقط جای دانش‌آموزان است، نه میکروب‌ها!


دامـستـوس حــاضــر، مـیکــروب غـایــب!-2 دامـستـوس حــاضــر، مـیکــروب غـایــب!-3

دامستوس حاضر، میکروب غایب

با تجهیز سرویس‌های بهداشتی در طرح "دامستوس و مدارس بهداشتی" مدرسه فقط جای دانش‌آموزان است، نه میکروب‌ها

تعداد 10000 سرویس بهداشتی در مناطق محروم شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، ایلام و زاهدان تجهیز می‌شود.
تعداد 10000 سرویس بهداشتی در مناطق محروم شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، ایلام و زاهدان تجهیز می‌شود.
 تعداد 400 سرویس بهداشتی در مناطق محروم شهرهای تهران، ایلام، یاسوج و زاهدان بازسازی می‌شود.
تعداد 400 سرویس بهداشتی در مناطق محروم شهرهای تهران، ایلام، یاسوج و زاهدان بازسازی می‌شود.
 بیش از 30000 لیتر دامستوس به  مدارس مناطق محروم اهدا می‌شود.
بیش از 30000 لیتر دامستوس به مدارس مناطق محروم اهدا می‌شود.
بیش از 1100 لیتر دامستوس برای نظافت سرویس‌ بهداشتی مدارس مصرف می‌شود.
بیش از 1100 لیتر دامستوس برای نظافت سرویس‌ بهداشتی مدارس مصرف می‌شود.
برای بیش از 300000 دانش آموز سرویس بهداشتی، ساخته و تجهیز می‌شود.
برای بیش از 300000 دانش آموز سرویس بهداشتی، ساخته و تجهیز می‌شود.

دامستوس حاضر، میکروب غایب

طرح "دامستوس و مدارس بهداشتی" در سراسر ایران

حدود 2/5 میلیارد نفر در سراسر دنیا از دسترسی به سیستم فاضلاب بهداشتی محروم‌اند و هر ساله تعداد زیادی دانش‌آموز به دلیل استفاده از دستشویی‌های غیربهداشتی، بیمار شده و از مدرسه باز می‌مانند. دامستوس در کمپین حاضرم از سال 1395، در راستای نظافت، بازسازی و تجهیز سرویس‌های بهداشتی مدارس مناطق محروم در سراسر ایران قدم برداشته، و تلاش می‌کند که هیچ کودکی به دلیل نبود بهداشت در مدارس، بیمار نشود.


حاضرم در رسانه‌ها

پوشش کنفرانس مطبوعاتی طرح «دامستوس و مدارس بهداشتی» با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان کشور
 

در این نشست خبری که با حضور هنرمندان محبوب و مسئولین کشور برگزار شد، مدیرعامل یونیلیور ضمن شرح اقدامات دامستوس در کمپین مسئولیت اجتماعی خود، «طرح دامستوس و مدارس بهداشتی»، از اهمیت اقدامی جدی در جهت ارتقای سطح بهداشت و افزایش آگاهی اجتماعی درباره مسائل بهداشتی گفت
 

حاضرم در رسانه ها